Spoločné pletenie – TRIČKO – 2

Zadný diel

V tejto časti si ukážeme ako je zadný diel zostrojený a ako ho budeme pliesť.

Zadný diel sa skladá zo základného štvorca, ktorý nám určuje šírku nášho trička a dopletenej vrchnej časti, ktorá nám určí aká bude konečná dĺžka trička.

Základný štvorec

  • na ihlice nahodíme 3 očká

1.r. (rub): pletieme hladko  

2.r. (líce): 1 očko hl., 1 očko nah.,  vo, 1 očko hl., vo, 1 očko nah.,  1 očko hl.

3.r. (rub): pletieme hladko  

4.r. (líce): pletieme hl. až po označovač, 1 očko nah.,  po, 1 očko hl., po, 1 očko nah., pletieme hl. do konca radu

5.r. (rub): pletieme hladko  

– riadky 4 a 5 opakujeme

Použité vzory a techniky

Skratky

  • hl. – hladko
  • nah. – nahodiť
  • r. – riadok
  • vo – vložíme označovač na ihlicu
  • po –  preložíme označovač z ľavej ihlice na pravú ihlicu

Súvisiace príspevky